Stichting Avrasya bevordert de emancipatie, integratie en participatie van niet-westerse, met name Nederlands-Turkse, vrouwen in de Nederlandse samenleving. Kenmerkend is, dat in de georganiseerde activiteiten een uitwisseling plaatsvindt tussen allochtone en autochtone vrouwen. Wederzijds begrip voor de maatschappelijke achtergronden en culturele waarden van de participerende vrouwen – noem het verbondenheid – staat centraal. De activiteiten zijn erop gericht om de Nederlandse cultuurwaarden te leren kennen en het maatschappelijk functioneren in Nederland te bevorderen met begrip voor de sociaal-culturele waarden en gewoonten uit de oorsprongsgebieden. Dit alles gebeurt op een specifieke, herkenbare en laagdrempelige wijze.

Begrip voor elkaar met respect voor elkaars levensovertuiging vormt de basis van het thuis, van het veilig voelen. De goede contacten die Stichting Avrasya met het moederland Turkije en de aangrenzende landen in de Kaukasus onderhoudt en daarnaast de uitwisseling van diverse (internationale) projecten, bevorderen het thuis-voelen waardoor de vrouwen eerder geneigd zijn deel te nemen aan de activiteiten in Den Haag.

Stichting Avrasya werkt op deze basis om gevoelens van onveiligheid en onzekerheid weg te nemen en door middel van haar activiteiten vrouwen en meisjes te stimuleren hun eigen kansen te benutten.

Sinds 1999 is Stichting Avrasya op een taboedoorbrekende wijze met passie en volharding werkzaam. Talloze projecten, bijeenkomsten en lezingen worden uitgevoerd: een mengeling van informatieverschaffing, opleiding, ontmoeting en culturele uitwisseling. Een uitgebreid team van vrijwilligers is in Den Haag en daarbuiten actief en er worden vrouwen op allerlei manieren bereikt en geënthousiasmeerd educatieve en culturele cursussen te volgen of bijeenkomsten bij te wonen. Ze worden, indien gewenst, op deskundige wijze geadviseerd en begeleid bij maatschappelijke problemen. Zelfontwikkeling is hierbij het sleutelwoord.