Steun Stichting Avrasya door periodiek of eenmalig te doneren. Wij hebben uw hulp hard nodig voor het bekostigen van studiebeurzen, voedselpakketten, ondersteuning van weeskinderen en andere projecten. Alvast zeer bedankt voor uw ondersteuning!

IBAN : NL34 ABNA 0543 0728 78
t.n.v. Stichting Avrasya
o.v.v. Donatie Stichting Avrasya