Vanaf het begin is de opzet geweest om met name Nederlands – Turkse vrouwen in Den Haag thuis te laten voelen in de Nederlandse samenleving. Met onze activiteiten bereiken wij veel vrouwen aan de basis van hun bestaan. Wij zijn er nog niet, maar bruisen van energie en dynamiek om verder te groeien naar volwassenheid.

Stichting Avrasya wil onderscheidend zijn met een eigen visie op emancipatie en integratie. Onze activiteiten betekenen iets voor vrouwen die vorm en inhoud willen geven aan hun zelfontwikkeling. Dat gaat niet vanzelf. Mijn dank gaat vooral uit naar al die vrouwen (en ook mannen) die zich op vrijwillige basis de afgelopen jaren zeer hebben ingezet om Stichting Avrasya te maken tot een organisatie die veel vrouwen het zelfvertrouwen geeft hun talenten en capaciteiten te benutten. Jullie waren betrokken, hadden aandacht voor de gevoelens van vrouwen gedurende hun integratieproces en zijn een voorbeeld voor anderen geweest. De bijdragen waarmee de gemeente Den Haag en fondsen de projecten van Stichting Avrasya heeft ondersteund verdient veel waardering.

Stichting Avrasya is in 1999 in Den Haag opgericht. Haar doelstellingen zijn het bevorderen van de emancipatie en integratie. Van de in Nederland wonende Turkse vrouwen. Uitgangspunten voor de op emancipatie en integratie gerichte activiteiten zijn:

  • Het herkennen van de culturele achtergronden en maatschappelijke normen en waarden van de eigengroep en die van de Nederlandse samenleving
  • Onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen autochtone en allochtone vrouwen (groepen)
  • Verbondenheid door begrip voor sociaal-maatschappelijke diepgang en overtuiging

In de activiteiten en projecten staat het betrekken van vrouwen bij verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving centraal, maar met begrip voor de sociaal-culturele waarden en gewoonten, die gebruikelijk zijn in het oorsprongsgebied. Dit werkt drempelverlagend voor de te bereiken doelgroep. De doelgroep bestaat uit ca. 7000 vrouwen en mannen, met een actieve achterban van ca. 2000.

Meer dan 30 vrijwilligers dragen zorg voor een immer groeiende stroom van activiteiten die doelgericht inspelen op de behoefte van de vrouwen die Stichting Avrasya met succes bedient.